Inwoner > Jeugdhulp

Jeugdhulp

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is belangrijk dat de jeugd kan opgroeien zonder ernstige problemen, zodat ze hun school kunnen afmaken en een goede toekomst hebben. Ouders en kinderen die problemen hebben, moeten echter snel goede hulp krijgen.

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. De gemeente zorgt voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van bijna alle hulp. Het gaat onder meer om:

  • preventie
  • (geestelijke) gezondheidszorg
  • begeleiding en zorg voor jeugdigen met een beperking
  • specialistische jeugdzorg
  • kinderbeschermingsmaatregelen
  • jeugdreclassering

Jeugdhulp wordt in eerste instantie thuis en met steun van bijvoorbeeld familie en vrienden geregeld. Ook professionele hulp sluit zoveel mogelijk thuis aan. Als het niet anders kan, bieden we hulp op een andere woonplek, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een woonvoorziening.

Passend onderwijs

De nieuwe Wet Passend Onderwijs zorgt dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk naar een gewone school gaan, dichtbij huis. Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, bijvoorbeeld met extra hulp in de klas, begeleiding op school of in de wijk. Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor een plek op een andere school. Bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs, met kleinere groepen en extra ondersteuning. De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen school zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Hoe krijgt u jeugdhulp?

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente Doetinchem. U kunt de gemeente bellen, e-mailen, een formulier op de website invullen of een brief sturen. Voorheen was Bureau Jeugdzorg uw vaste aanspreekpunt, nu bent u bij de gemeente aan het juiste adres. Binnen uw eigen wijk kunt u contact opnemen met de buurtcoach (in het wijkcentrum) of wijkverpleegkundige. Maar ook de huisarts is een toegangspoort voor de jeugdhulp. Uw hulpvraag komt op deze manier altijd op de juiste plek.

Elke vraag begint met een gesprek. Vaak is dit gesprek met een buurtcoach of een consulent van het Zorgplein van de gemeente. Zij bekijken uw situatie en dat van uw kind. Samen komen jullie dan tot de hulpvraag en de gewenste oplossingen. Meer informatie vindt u op de pagina Het Gesprek.

Wat doet een consulent?

Er zijn meerdere consulenten met een achtergrond en ervaring in de jeugdhulp binnen de gemeente. Zij beantwoorden uw vragen en ondersteunen de andere consulenten van de gemeente op het gebied van jeugd. Hoewel de gemeente niet zelf zorg verleent aan jeugd en jongeren met problemen, heeft de gemeente wel bewust gekozen voor 'eigen expertise (vakkennis)'. Op deze manier wil de gemeente zo goed mogelijk maatwerk bieden aan zijn inwoners, zodat samen tot de beste oplossing voor het kind of het gezin kan worden gekomen.

Wat doet een buurtcoach?

Veel buurtcoaches hebben een achtergrond in de jeugdhulp. Zij delen hun vakkennis binnen hun buurtcoachteam. Zij zijn ook voor u het eerste aanspreekpunt. Meer informatie over de buurtcoach leest u op de website van de buurtcoaches.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor ondersteuning, hulp en zorg op grond van de Jeugdwet hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

U vindt hier informatie over: "Bijlagen"

Bijlagen

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen